Opis:


Prowadząc działalność w zakresie produkcji, podczas której wykorzystuje się substancje i związki nieorganiczne (w tym metale ciężkie) lub też tego rodzaju materiały są produktem ubocznym procesu wytwórczego, należy się liczyć z tym, że dana firma musi podjąć odpowiednie kroki, aby zniwelować szkodliwość tego typu odpadów na lokalne środowisko. Taki obowiązek wynika nie tylko z odpowiedzialności za przyrodę (która powinna cechować każdego przedsiębiorcę), ale także z wytycznych, jakie narzuca polski i unijny ustawodawca. 

Oprócz działań zaradczych polegających na poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o surowiec produkcyjny lub też zastosowania systemu filtracji i odzyskiwania zasobów w celu ich ponownego użycia należy na bieżąco kontrolować stan gleby, aby nie dopuścić do jej degradacji lub przedostania się toksycznych związków do okolicznych podziemnych i naziemnych ciągów wodnych. Wszelkie negatywne zmiany w środowisku najczęściej można szybko zauważyć gołym okiem. Warto jednak nie czekać na postępowanie procesu niszczenia i cyklicznie zlecać badanie zanieczyszczenia gleby. 

Informacje wynikające z tego typu ekspertyzy należy dołączyć do dokumentacji składanej do państwowych jednostek zajmujących się ochroną środowiska. Na podstawie wniosków z raportu można wdrożyć najbardziej odpowiadający sytuacji system naprawczy, o ile jest to wykonalne. Aby badanie było przeprowadzone w sposób rzetelny i wykluczający posądzenie o działania niezgodne z prawem, należy skorzystać z usług firmy zewnętrznej, nawet jeśli przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zapleczem sprzętowym i technologicznym. 

Polecanym realizatorem, który chętnie podejmie się pobrania próbek oraz ich analizy, a następnie przedstawi jej wyniki w formie konkretnego i zgodnego z prawdę podsumowania, jest LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki. To akredytowany wykonawca świadczeń, posiadający bogate doświadczenie, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorcy w jego dążeniu do ochrony środowiska. 

O firmie:


Firma: LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 61

Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Telefon: (56) 619 55 01

Domena: https://www.labotest.com.pl


Oceń firmę (0 z 0 głosów)
OpinieBrak komentarzy! Bądź pierwszy!

FIRMY W OKOLICY:

Auto Serwis Kwiatowa

Toruń

Zwiedzaj Toruń

Toruń

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz

Bydgoszcz